Carwash van Dueren

Onze abonnementsvoorwaarden

Lidmaatschap
Je onbeperkt autowassen lidmaatschap wordt maandelijks automatisch voortgezet totdat het wordt opgezegd.
Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je toestemming voor een maandelijkse automatische afschrijving van je lidmaatschapskosten. Je bent vrij om, na twee maanden, op elk moment je lidmaatschap te stoppen.

1.2 Bij het aanvragen van het lidmaatschap, betaal je de eerste keer met iDeal of Creditcard. Zo kunnen we de betaalgegevens verifiëren. Daarna betaal je maandelijks via automatische incasso.

1.3 Een lidmaatschap wordt overeengekomen voor minimaal twee maanden.

1.4 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één kenteken, dit betekent dat je dus alleen met dit kenteken gebruik kunt maken van het lidmaatschap.

1.5 Je kunt het kenteken dat gekoppeld staat aan jouw lidmaatschap wijzigen. Dit kan maximaal twee keer per jaar.

Je kunt je kenteken wijzigen door een mail te sturen naar klantencontact@dueren.nl. Zorg dat je het volgende in je mail vermeld:

– Naam van lidmaatschapshouder

– E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd

– Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap

– Het nieuwe kenteken

 
2. Prijs en betaling
2.1 De prijs van het lidmaatschap hangt af van het gekozen wasprogramma, zoals dat op het moment van afsluiten of verlenging van het lidmaatschap geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het lidmaatschap is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s en rijscholen, dan kan er besloten worden om een andere prijs voor het lidmaatschap gerekend wordt.

2.2 Carwash van Dueren heeft het recht de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen. Dit zal elektronisch (per mail) gecommuniceerd worden naar de lidmaatschapshouder.

2.3 Bij lidmaatschap betaalt de klant een vast bedrag per maand, voorafgaand aan de maand van gebruik.

2.4 Betaling vindt plaats via automatische incasso. De lidmaatschapshouder zal Carwash van Dueren daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.

2.5 In het geval dat het op een locatie mogelijk is voor een lidmaatschapshouder bij gebruik van een wasstraat van Carwash van Dueren een ander wasprogramma te kiezen dan het wasprogramma waarvoor het lidmaatschap geldt, dan betaalt de lidmaatschapshouder daarvoor een meerprijs bovenop de prijs die de lidmaatschapshouder voor het lidmaatschap betaalt. De meerprijs wordt door Carwash van Dueren in de wasstraat aan de lidmaatschapshouder kenbaar gemaakt.

3. Opzeggen
3.1 Je kunt je lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar klantencontact@dueren.nl. Zorg dat je het volgende in je mail vermeld:

– Naam van lidmaatschapshouder

– E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd

– Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap

Na schriftelijke bevestiging van Carwash van Dueren is uw lidmaatschap definitief opgezegd.

3.2 Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. De minimale duur van het lidmaatschap is twee maanden.

4. Kortingscodes
4.1. Bij het aanschaffen van je lidmaatschap kun je een kortingscode invoeren. Deze dient ingevoerd te worden voordat de betaling wordt voldaan. De kortingscode is niet met terugwerkende kracht te gebruiken.

4.2 Het is niet mogelijk om meer dan één korting of kortingscode te gebruiken.

5. Gebruik
5.1 Een lidmaatschap is gekoppeld aan een kenteken, dit betekent dat je alleen met dit kenteken gebruik kunt maken van het lidmaatschap. Bij aankomst bij één van onze wasstraten wordt het kenteken direct herkend door de kassa en kan er gebruik worden gemaakt van het lidmaatschap.


6. Wijzigingen
6.1 We kunnen ons lidmaatschap en de prijzen van onze service van tijd tot tijd wijzigen. U zult hier vooraf met een minimum van 2 maanden over worden geinformeerd per e-mail.

7. Her-activeren
7.1 Wanneer je je lidmaatschap hebt opgezegd en je wilt opnieuw lid worden, bestaat er een mogelijkheid dat een abonnement niet meer beschikbaar is.
 
8. Algemeen
8.1 Je moet minimaal achttien jaar of ouder zijn.

8.2 Als je meer wilt weten over onze service of als je hulp nodig hebt met je lidmaatschap, kun je contact opnemen via klantencontact@dueren.nl.

8.3 Carwash van Dueren behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

9. Communicatie
9.1 Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je lidmaatschap (zoals wijzigingen en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

10. Uitzonderingen op het lidmaatschap
10.1   Voor Taxi's en andere commerciele kenteken gebonden auto's kan geen gebruik worden gemaakt van onze standaard abonnementen. Wij verzoeken u uw aanvraag per mail te richten aan klantencontact@dueren.nl waarna wij u een aanbod op maat zullen doen.


10.2 Voertuigen met groene kentekenplaten zijn uitgesloten van abonnementen.

11. Fair use policy

Het onbeperkt wassen is beschikbaar op basis van een fair-use policy.
- Er mag maximaal 1x per dag per kenteken worden gewassen.- Er mag maximaal 10x per maand per kenteken worden gewassen.